Bodrum İcra Avukatı

Bodrum İcra Avukatı

Öncelikle belirtmek gerekir ki avukatlık mesleği, yargının kurucu unsurları arasında yer alan savunmayı temsil ettiği için, aslında bu meslekte herhangi bir dal seçme gibi bir durum ülkemizde söz konusu değildir. Bu nedenle Bodrum icra avukatı şeklinde bir arama yaptığınızda aslında bulduğunuz avukatlar, başka alanlarda da davalara bakabilmektedir. Bir alan seçimi gibi bir zorunluluk bulunmadığı için Bodrum icra avukatı aramanızda karşınıza çıkan avukatlar, uzmanlığına veya kendi isteğine göre seçeceği bir hukuk dalında davalara katılabilir. Avukatlık mesleğinde, avukatlar kendini uzmanlaşmış olarak gördüğü ya da daha fazla ilgi duyduğu alandan dosya almayı isteyebilir. Bu tercih durumuna bağlıdır. Yani Bodrum icra avukatı olarak arama yapanların bulduğu kişilerin, icra davası konusunda uzmanlık aldığı veya sadece o dalı seçmiş olduğu anlamına gelmediğini bilmelidir. İcra davalarına ilgi duyan, profesyonel bir şekilde icra davaları alanında uzmanlaşmış kişiler icra avukatı şeklinde anılmaktadır.

Bodrum icra avukatı arıyorum diyenler icra davalarında karşılarına çıkacak sorunları çözmesi ve en doğru yönlendirmeyi alabilmek için bilgili kişileri bulmak isterler. Hukukun birçok dalında etkin çalışmalar yapan Avukat Mert Çelik, Bodrum icra avukatı arayanlar için de, Bodrum’da faaliyet gösteren babası Avukat Nurettin Çelik ile birlikte uzman danışmanlık vermeye devam etmektedir. İcra davaları konusunda nitelikli bilgi sahibi olmanın doğru sonuca ulaşmak konusunda altın değerini taşıdığını düşünen Avukat Mert Çelik, Bodrum icra avukatı arayanlar için baktığı davaları onların yararına sonuçlandırmak noktasında çalışmalarını titizlikle yürütmektedir.

Bodrum İcra Hukuk Hizmetleri

Bodrum icra hukuk hizmetleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler için icra süreçlerini ve avukatın bu süreçte hangi hizmetleri verdiğini açıklayacağız. Bodrum icra avukatı şeklinde arama yapmanıza neden olan her türlü ihtiyacınızda avukatın sizi nasıl temsil edeceğini ve dava sürecinde hangi hizmetlerde bulunacağını detaylandıracağız. İcra-iflas hukuku nedir diye sorduğunuzda, alacaklı ve borçlu arasında mevcut olan maddi uyuşmazlıkların çözüme kavuşması noktasında faaliyet gösteren hukuk dalı olduğunu söyleyebiliriz. Aradığınız Bodrum icra avukatı da bu uyuşmazlıkların çözümünde sizlere yardımcı olacaktır. Borçluların borcunu belirtilen sürede ifa etmemesi yani ödememesi halinde, alacaklının yapacak olduğu bir başvuru ile yasalar tarafından belirlenmiş sınırlar çerçevesinde kamu otoritesi aracılığıyla borçlunun borcunu ödemesini sağlamaktan ibaret olan süreçte, Bodrum icra avukatı ihtiyacınız doğuyor. Peki, yasalar tarafından sınırları belirlenmiş olan devlet otoritesi ile borcun ödenmemesi durumunda hangi işlemler yapılabilir? Bazıları aşağıda yer almaktadır:

  • Borçlunun hak ve alacaklarına haciz konulması
  • Banka hesaplarına haciz konulması
  • Maaşına haciz konulması

Borca itiraz edilmesi, itirazın iptali davası açılması, itirazın kaldırılması, menfi tespit davası, istirdat davası (icra takibi sonrasında kişi, borçlu olmamasına rağmen haksız şekilde ödeme yapmışsa, bu hallerde parasını geri alabilmesi için açabileceği dava) gibi işlemler de icra-iflas hukuku konularındandır. Kısaca alacaklının alacağını tahsil edebilmek amacı ile başlatmış olduğu hukuki işlem olan icra birkaç çeşide ayrılmaktadır. Bodrum icra avukatı eşliğinde yapılacak olan icra takibi türlerinin ise bazıları şunlardır:

  • İlamlı icra takibi (Belgeler dayanak olarak kullanılır. Mahkeme kararları, tüketici hakem heyeti kararları gibi)
  • İlamsız icra takibi (Borca herhangi bir sebep gösterme zorunluluğu olmaz)
  • Kambiyo senetlerine dayalı icra takibi
  • İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip
  • Kira alacağına dayalı takip
  • Nafaka takibi
  • Rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip

İcra Borcu Ödenmezse Hapis Cezası Var mı?

İcra-iflas hukukuna göre borçlu tarafından borç ödenmezse hapis cezası verilebileceği bilinse de bunun olabilmesi için var olması gereken bazı ön koşullar bulunmaktadır. Yani, yalnızca borcunu ödemedi diye bir kişiye hapis cezası verilemeyip, burada bahsedilen hapis cezası tazyik hapsidir. Peki, tazyik hapsi nedir? Disiplin hapsi olarak da geçer. Kanunda yer alan koşullara göre ortaya çıkan sorumluluğunu yerine getirmeyen bireylerin, bu sorumluluklarını yerine getirene kadar, belirli sınırlar dahilinde aldıkları hapis cezasıdır. İcradan kaynaklı olan bu tazyik hapsi cezası ise en fazla 3 aylık bir süreyle mümkün olabilir. Bu konular da düşünüldüğü zaman Bodrum icra avukatı arayışınızda bir danışman bulmanız ve onun yardımıyla süreci atlatmanız size büyük bir teknik destek ve fayda sağlayacaktır.

İcra Avukatı Ne Yapar?

Bodrum icra avukatı talebiniz doğrultusunda, borçlu veya alacaklı olarak sizin icra takibi hakkındaki tüm hukuki uyuşmazlıklarınıza vekillik hizmeti sunacaktır. Alacağın tahsil edilmesi için icra müdürlüğünde icra takibi başlatacak olan icra avukatı, takip dosyası ile ilgili yapılması gereken bütün işlemleri hayata geçirecektir. Bodrum icra avukatı arayışınızda bilmeniz gereken şey; icra ve iflas konularında tüm aşamaların hukuki bilgiye sahip olan deneyimli bir avukat aracılığıyla yapılması gerektiğidir. Çoğu vatandaş alacağını tahsil edebilmek için hukuki bilgi ve tecrübesi olmadığından hatalar yapabilmekte ve bu sebeplerle hem zaman hem de maddi kayıplar yaşayabilmektedir. İcra takibi düzenlemesi, ödeme emrinin borçluya tebliğ edilmesi, tebligatın usule uygun bir şekilde yapılması gibi işlemler teknik bilgi içeren ve deneyimle uzmanlaşılmış konulardır.

İcra-iflas kanununa dayalı olarak açılan icra davalarında takip çeşidi, takip dayanakları, takip itiraz süreçleri gibi konularda profesyonel şekilde destek almak yaşanabilecek hak kayıplarını engelleyecektir. Bu noktada icra-iflas hukuku gibi teknik konularda öncelikle bir avukattan danışmanlık almanız sizin faydanıza olacaktır. Bodrum icra avukatı arayanlar olarak, Bodrum’da Avukat Mert Çelik’in yürüttüğü faaliyetler ile icra-iflas hukuku hakkında tüm merak ettiklerinize cevap bulabilirsiniz. Danışmanlık hizmeti talebi olanlar ve Bodrum icra avukatı arayanlar icraya konu olacak ödeme emri, sözleşme ya da çek, poliçe, bono gibi kambiyo senedi belgelerini sunabilmektedir. Bodrum avukat çalışmaları hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için aşağıdaki bağlantıyı da inceleyebilirsiniz.