Save Preloader image

0%

https://avukatmertcelik.com/wp-content/uploads/2020/10/blog-header-bg-min-1.png

Blog

Whatsapp yazışmaları delil niteliği taşır mı?

Yazar: Mert Çelik
8
whatsapp

Uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir husus, whatsapp, instagram gibi anlık mesajlaşma uygulamaları ile elde edilen verilerin delil sayılıp sayılamayacağına ilişkindir. Özellikle işçi-işveren, alacak davalarında bu sorunla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Mahkemelerin görüş ayrılığı içerisinde olduğu bu hususta bir kısım mahkemeler bu yazışmaları delil olarak kabul ederken bir kısım mahkemeler, bunları ancak delil başlangıcı olarak kabul edebilmekte, bir kısım mahkemeler ise bu yazışmaların delil niteliğinde olmadığına kanaat getirerek hükme esas almamaktadır. Bu hususta Yargıtay 13.Hukuk Dairesi son verdiği kararla iletişim araçlarıyla vakıaların ispatlanabileceğini, tarafların bu delile dayanabileceğini belirtmiştir. Yargıtay kararında “Davalı avukat tarafından davacıya gönderilen e-mail yazışmasında; SGK’ya açılacak dava ile ilgili ücret dökümü yapılmıştır. Mahkemece belirtilen mail yazışmasının değerlendirilmediği anlaşılmaktadır. Yasada; ’Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre belgedir.’ yazılıdır. Bu düzenleme ile mail yazışmaları da belge olarak kabul edilmiştir. O halde, mahkemece mail yazışmaları ve davacı tarafından yapılan ödemeler değerlendirilerek davacının borçlu olup olmadığına karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.” ifadelerine yer vermiştir.

Yorum Yap