Save Preloader image

0%

https://avukatmertcelik.com/wp-content/uploads/2020/10/blog-header-bg-min-1.png

Blog

İşçi Alacağı Dava Dilekçesi Örneği

Yazar: Mert Çelik
6
işçi alacağı dava dilekçesi

xxxxx İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Davacı : xxxxxx
Vekili : xxxxxxxxxxxxx

Davalı : xxxxxxxxxxxx
Adres : xxxxxxxxxxxxx
Dava : Alacak (İşçi ile İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)
Dava Değeri : 39.600,00 TL (Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla)
Açıklamalar :

1) Müvekkilim xxxxxxxxxxxxxxxx 11/02/2016 - 24/05/2019 tarihleri arasında davalının sahibi olduğu marangoz atölyesinde marangoz ustası olarak çalışmıştır.
2) Davalı, müvekkile işe ilk girdiği günden beri maaş ödemelerini düzensiz bir şekilde yapmıştır. Müvekkil, işe ihtiyacı olduğu ve kendini bir şekilde idare edebildiği için bu düzensiz ödemelere katlanmıştır.
3) Ancak davalı, müvekkile Temmuz 2018 (dahil) ile Mayıs 2019 (dahil) arası toplam 11 aylık maaşı ödememiştir. 
4) Müvekkilin en son aldığı maaşlar aylık 3.600,00 TL'dir.
5) Müvekkil, 11 ay boyunca maaş almadan sürekli bugün ödeyeceğiz, yarın ödeyeceğiz, şu işi bitirince ödeyeceğiz gibi cümleler ile oyalanmıştır. Daha sonra müvekkil maaş alamadığı için iş sözleşmesini haklı olarak fesh etmiştir. 
6) Müvekkil, alacağını tahsil için zorunlu arabulucuya başvurmuş ise de xxxxxxx tarihinde xxxxxxxx sayılı dosyası ile taraflar anlaşamamış ve son tutanak düzenlenmiştir.
7) İşbu sebeplerle müvekkilin alacağının tahsili için mahkemenize başvurma gereği hasıl olmuştur.

H. Sebepler : İş Kanunu, HMK ve ilgili mevzuat
S. Deliller :
xxxxxxx Arabulucuk Bürosunun xxxxxxx sayılı dosyası ile 13/09/2019 tarihli anlaşamama tutanağı
Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları
Tanık beyanları
Bilirkişi İncelemesi
Sair her türlü delil

İstem : Açıklanan nedenlerle, müvekkilin 11 aylık maaş alacağı olan 39.600 TL’nin yasal faizi ile birlikte davalı yandan tahsili ile müvekkilime ödenmesine,
Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim. (TARİH)

      Davacı Vekili
       xxxxxxxxx

Yorum Yap